6 Cdo 158/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Machyniak
Členovia senátu: JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Daniela Švecová


Účastníci:
Marta Šárovecká a spol.

c/a

Jana Bohošová