6 Cdo 157/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Pavol Frunko a spol.
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR