6 Cdo 146/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.10.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász, JUDr. Ivana Machyniak


Účastníci:
Jozef Chudík
c/a
MVDr. Daniel Grecula STAVEX