6 Cdo 124/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak

JUDr. Daniela Švecová


Účastníci:
Branislav Kučerík

c/a

Jaromír Bednář