6 Cdo 11/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Rudolf Čirč


Účastníci:
Mária Kardošová
c/a
Rudolf Bugáň