5Sžz/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.10.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová,
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
ALFA Power, a. s. BA
c/a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, BA