5Sžz/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.06.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Nsalampa Marcel Lukizayila
c/a
Ministerstvo vnútra SR