5Sžz/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.05.2012 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Mytha Osonga Beyoko
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava