5Sžp/8/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Amália Ježeková, Bratislava a spol.
c/a
Hlavné mesto SR Bratislava a spol.