5Sžp/25/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
EUROTEX SR Bratislava, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Nitra - odbor výstavby a bytovej politiky