5Sžp/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Bučina DDD spol. s r.o. Zvolen
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia, ústredie - útvar inšpekcie odpadového hospodárstva, Bratislava