5Sžp/16/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Ing. Milan Pažický a spol.
c/a
Krajský stavebný úrad Žilina