5Sžo/73/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.09.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Ing. Štefan Matiašovič
c/a
Centrum právnej pomoci, kancelária Hlohovec