5Sžo/7/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová, JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Ing. Bronislava Dusíková
c/a
Vedúci služobného úradu Pôdohospodárskej platobnej agentúry BA