5Sžo/69/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu:


Účastníci:
Základná škola s materskou školou Jozsefa Bódisa
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny