5Sžo/62/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbleská, PhD.


Účastníci:
A R A V E R , a.s.
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina