5Sžo/60/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská


Účastníci:
Mgr. Peter Džurný
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave