5Sžo/60/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.11.2013 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Kristína Majtánová BIKREAL - ZOSTAV Dobrohošť
c/a
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra