5Sžo/52/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Richard Pauer - 3P Košice
c/a
SOI-Ústredný inšpektorát obchodnej inšpekcie Bratislava