5Sžo/47/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JURKI-HAYTON, s. r. o. Bratislava
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI Bratislava