5Sžo/42/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Milan Bačo - MIBEX Košice
c/a
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice