5Sžo/41/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbleská, PhD.


Účastníci:
Imrich Lederleitner a spol
c/a
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky