5Sžo/39/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.06.2014 12:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Mgr. Ivan Beňo, Žilinská Lehota
c/a
Slovenská advokátska komora, Bratislava