5Sžo/38/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
TTB, s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR