5Sžo/36/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.07.2014 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu:


Účastníci:
Milan Cundrák
c/a
Centrum právnej pomoci - kancelária Žilina