5Sžo/26/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.05.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
ABA 1, s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR