5Sžo/26/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Ing. Richard Múdry, Košice
c/a
Ministerstvo financií SR