5Sžo/255/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
JUDr. Eduard Bulla
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát