5Sžo/23/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2012 13:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Michal Kučera
c/a
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica