5Sžo/19/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 12:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Milan Haluščák
c/a
Ministerstvo vnútra SR