5Sžo/11/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.02.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmia Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Eva Popivčáková
c/a
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR