5Sžnz/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
DATALAN, a.s.
c/a
Protimonopolný úrad SR