5Sži/5/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová, JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Makyta, a. s., Púchov
c/a
Primátor mesta Púchov