5Sžh/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
JUDr. Jana Henčeková PhD.


Účastníci:
STRABAG a.s. a spol.
c/a
Protimonopolný úrad SR