5Sžf/85/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
S.A.METAL, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR