5Sžf/83/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.11.2013 11:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Jozef Krivanek
c/a
Finančné riaditeľstvo SR