5Sžf/79/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2015 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbleská, PhD.


Účastníci:
MENDON, s.r.o.
c/a
Daňový úrad Bratislava