5Sžf/79/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.12.2011 12:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Benetel, s. r. o. Ružomberok
c/a
Daňové riaditeľstvo SR