5Sžf/68/2012

8Sžf/117/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
JUDr. Oľga Kmeťová CSc. - SKP ANTIK, spol. s r. o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR