5Sžf/65/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elana Krajčovičová


Účastníci:
Ľudovít Kraus
c/a
Daňový úrad Trenčín