5Sžf/61/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová,
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
3CIO, s. r. o. Spišská Nová Ves
c/a
Finančené riaditeľstvo SR