5Sžf/61/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
František Rybár
c/a
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica