5Sžf/59/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2013 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová,
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Jozef Krivanel
c/a
Finančné riaditeľstvo SR