5Sžf/48/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.08.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
AGROMAS, spol. s r. o., Sládkovičovo
c/a
Finančné riaditeľstvo SR