5Sžf/47/2013

5Sžf/48/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.06.2014 12:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Spc Bankruptcy, s.r.o., Banská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica