5Sžf/47/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.06.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
APPRIORI, s.r.o., Boldog
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, BB