5Sžf/44/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.12.2011 11:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr, Jarmila Urbancová


Účastníci:
N-POWER, s. r. o. Banská Bystrica
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava