5Sžf/41/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a.s.
c/a
JUDr. Alena Kaplanová, správca úpadcu International Apartmants, s.r.o.