5Sžf/40/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.06.2014 12:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Quantum Invest, s.r.o., Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava