5Sžf/37/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.04.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
ERS Holding, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR